Blog

Op 1 juli zijn er 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Dat besluit is gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee is de invoering officieel.
Oorspronkelijk stond de invoer van deze borden al gepland voor 1 januari 2015. Er volgde verschillende keren uitstel op de invoering. De afgelopen maanden waren dan ook al verschillende borden in het straatbeeld te zien, voordat de invoering officieel gepubliceerd was. Dat zorgde nogal eens voor verwarring.

De borden F11 t/m F22 geven tram- en busbanen of busstroken en combinaties daarvan aan. Tot nu toe werden hiervoor algemene borden gebruikt met daaronder een onderbord. De borden L20 en L21 zorgen met name voor meer duidelijkheid over passeerstroken voor landbouwvoertuigen en de uitwijkmogelijkheden op smalle wegen.