Blog

Voordat je op examen mag, moet je eerst een gezondheidsverklaring overleggen. Het CBR wil graag eerst weten of je geen beperkingen hebt die het rijden lastig zouden kunnen maken. Die verklaring werd in de meeste gevallen door de rijschool aangevraagd, maar het CBR heeft besloten dat vanaf 1 november 2017 alleen de kandidaat zelf zijn gezondheidsverklaring mag indienen.
Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP werd het gebruikelijk dat gezondheidsverklaringen voor kandidaten door de rijscholen werden ingevuld en ingediend. Dat kon tegelijkertijd met het aanvragen van het examen. Snel en gemakkelijk dus. De verklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator door de kandidaat getekend.

Als een examinator tijdens het examen het vermoeden krijgt dat de kandidaat niet voldoet aan de gezondheidseisen zal hij alsnog een medisch onderzoek vragen. Dat is in 2016 ongeveer 2000 keer gebeurd. Cijfers wijzen uit dat dit 50% minder gebeurd als de kandidaat zelf zijn gezondheidsverklaring invult.

Het CBR zal na de zomer beginnen met het informeren van de kandidaten. Vanaf 1 november 2017 moeten de kandidaten zelf zorgen voor het invullen en indienen van de gezondheidsverklaring. Het formulier ‘eigen verklaring’ is niet nodig voor een bromfiets- of brommobiel examen.